User Tools

Site Tools


12834-palamopogon-longibarbus-la-gi

Palamopogon longibarbus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Palamopogon
Loài (species) P. longibarbus
Danh pháp hai phần
Palamopogon longibarbus
Loew, 1857

Palamopogon longibarbus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Palamopogon longibarbus được Loew miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Palamopogon longibarbus tại Wikispecies
12834-palamopogon-longibarbus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)