User Tools

Site Tools


12851-palm-polis-la-gi

Palmópolis là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 436,471 km², dân số năm 2007 là 7041 người, mật độ 23,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12851-palm-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)