User Tools

Site Tools


12852-palma-minas-gerais-la-gi

Palma là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 317,983 km², dân số năm 2007 là 6118 người, mật độ 19,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12852-palma-minas-gerais-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)