User Tools

Site Tools


12878-pamponerus-germanicus-la-gi

Pamponerus germanicus
Pamponerus germanicus 3 beentree.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pamponerus
Loài (species) P. germanicus
Danh pháp hai phần
Pamponerus germanicus
Linnaeus, 1758

Pamponerus germanicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pamponerus germanicus được Linnaeus miêu tả năm 1758.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Pamponerus germanicus tại Wikimedia Commons
12878-pamponerus-germanicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)