User Tools

Site Tools


12879-pamponerus-helveticus-la-gi

Pamponerus helveticus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pamponerus
Loài (species) P. helveticus
Danh pháp hai phần
Pamponerus helveticus
(Mik, 1864)

Pamponerus helveticus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pamponerus helveticus được Mik miêu tả năm 1864.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pamponerus helveticus tại Wikispecies
12879-pamponerus-helveticus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)