User Tools

Site Tools


12913-papilio-clytia-la-gi

Papilio clytia là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio clytia được mô tả năm 1758 bởi Linnaeus. Loài bướm Papilio clytia sinh sống ở Ấn Độ từ Kangra Sikkim, từ Assam đến Miến Điện, Nepal, Bangladesh, Ấn Độ bán đảo và quần đảo Andaman. Nó cũng được tìm thấy ở Sri Lanka, Thái Lan, miền Nam Trung Quốc (bao gồm cả đảo Hải Nam), Hồng Kông, Việt Nam, Lào, Campuchia, bán đảo Malaysia, Philippines và Indonesia (Flores, Alor, Timor và Moa). Một số biến thể khu vực và các hình thức được công nhận[1].

12913-papilio-clytia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)