User Tools

Site Tools


12914-papilio-crino-la-gi

Papilio crino
280px
Tình trạng bảo tồn

Not Threatened

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Papilionidae
Chi (genus) Papilio
Loài (species) P. crino
Danh pháp hai phần
Papilio crino
Fabricius, 1792

Papilio crino là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio crino được mô tả năm 1793 bởi Fabricius. Loài bướm Papilio crino sinh sống ở [1].

  1. ^ Papilio at Funet
  • Phương tiện liên quan tới Papilio crino tại Wikimedia Commons
12914-papilio-crino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)