User Tools

Site Tools


12936-papilio-hornimani-la-gi

Papilio hornimani là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio hornimani được mô tả năm 1879 bởi Distant. Loài bướm Papilio hornimani sinh sống ở rừng núi cao của Kenya và Tanzania[1]. Ấu trùng ăn các loài Teclea và có thể là Citrus.[2]

  • Papilio hornimani hornimani (Kenya, Tanzania)
  • Papilio hornimani mwanihanae Kielland, 1987 (Tanzania)
  • Papilio hornimani mbulu Kielland, 1990 (Tanzania)
12936-papilio-hornimani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)