User Tools

Site Tools


12971-papilio-polyctor-la-gi

Papilio polyctor
280px
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Papilionidae
Chi (genus) Papilio
Loài (species) P. polyctor
Danh pháp hai phần
Papilio polyctor
Boisduval, 1836

Papilio polyctor là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio polyctor được mô tả năm 1836 bởi Boisduval. Loài bướm Papilio polyctor sinh sống ở [1].

  1. ^ Papilio at Funet
  • Phương tiện liên quan tới Papilio polyctor tại Wikimedia Commons
12971-papilio-polyctor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)