User Tools

Site Tools


12974-papilio-prexaspes-la-gi

Papilio
Andam.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Papilionidae
Chi (genus) Papilio
Loài (species) P. prexaspes

Goeze, 1779

Papilio prexaspes là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio prexaspes được mô tả năm 1865 bởi C. et R. Felder. Loài bướm Papilio prexaspes sinh sống ở quần đảo Andaman và quần đảo Nicobar[1].

  1. ^ Papilio at Funet
  • Phương tiện liên quan tới Papilio tại Wikimedia Commons
12974-papilio-prexaspes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)