User Tools

Site Tools


12975-papilio-ptolychus-la-gi

Papilio ptolychus
280px
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Papilionidae
Chi (genus) Papilio
Loài (species) P. ptolychus
Danh pháp hai phần
Papilio ptolychus
Godman & Salvin, 1888

Papilio ptolychus là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio ptolychus được mô tả năm 1888 bởi Godman & Salvin. Loài bướm Papilio ptolychus sinh sống ở [1].

  1. ^ Papilio at Funet
  • Phương tiện liên quan tới Papilio ptolychus tại Wikimedia Commons
12975-papilio-ptolychus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)