User Tools

Site Tools


12981-papilio-syfanius-la-gi

Papilio syfanius là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio syfanius được mô tả năm 1890 bởi Oberthür. Loài bướm Papilio syfanius sinh sống ở Trung Quốc[1].

  • Papilio syfanius syfanius (bắc Vân Nam)
  • Papilio syfanius albosyfanius Shimogori & Fujioka, 1997 (bắc Vân Nam)
  • Papilio syfanius kongaensis (Yoshino, 1997) (Tứ Xuyên)
12981-papilio-syfanius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)