User Tools

Site Tools


12986-papilio-tydeus-la-gi

Papilio tydeus là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio tydeus được mô tả năm 1860 bởi C. et R. Felder. Loài bướm Papilio tydeus sinh sống ở Moluccas[1].

  • Papilio tydeus tydeus (Bachan, Ternate, Halmahera, Morotai)
  • Papilio tydeus obiensis Rothschild, 1898 (Obi)
12986-papilio-tydeus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)