User Tools

Site Tools


12987-papilio-veiovis-la-gi

Papilio veiovis
Illustrations of new species of exotic butterflies Papilio VII.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Papilionidae
Chi (genus) Papilio
Loài (species) P. veiovis
Danh pháp hai phần
Papilio veiovis
Hewitson, [1865]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Papilio veiovis aristyllos Fruhstorfer, 1909

Papilio veiovis là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio veiovis được mô tả năm 1865 bởi Hewitson. Loài bướm Papilio veiovis sinh sống ở Sulawesi[1].

  1. ^ Papilio at Funet
  • Phương tiện liên quan tới Papilio veiovis tại Wikimedia Commons
12987-papilio-veiovis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)