User Tools

Site Tools


12998-para-ba-do-sul-la-gi

Paraíba do Sul là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 580,803 km², dân số năm 2007 là 39988 người, mật độ 68,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12998-para-ba-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)