User Tools

Site Tools


13010-paradoxophyla-la-gi

Paradoxophyla
Paradoxophyla tiarano.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Paradoxophyla
Blommers-Schlösser & Blanc, 1991

Paradoxophyla là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

Mục lục

  • 1 Các loài
  • 2 Hình ảnh
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • Paradoxophyla palmata (Guibé, 1974)
  • Paradoxophyla tiarano Andreone, Aprea, Odierna, & Vences, 2006
  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Paradoxophyla tại Wikispecies
  • “Amphibian Species of the World 5.6 - Microhylidae”. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2013. 
13010-paradoxophyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)