User Tools

Site Tools


13032-paraopeba-la-gi

Paraopeba là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 625,053 km², dân số năm 2007 là 22204 người, mật độ 36,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13032-paraopeba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)