User Tools

Site Tools


13034-paraphamartania-syriaca-la-gi

Paraphamartania syriaca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Paraphamartania
Loài (species) P. syriaca
Danh pháp hai phần
Paraphamartania syriaca
(Schiner, 1867)

Paraphamartania syriaca là một loài ruồi trong họ Asilidae. Paraphamartania syriaca được Schiner miêu tả năm 1867. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Paraphamartania syriaca tại Wikispecies
13034-paraphamartania-syriaca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)