User Tools

Site Tools


13065-parvicaecilia-la-gi

Parvicaecilia
Presumed Microcaecilia dermatophaga mother with eggs - journal.pone.0057756.g006-left.png
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Gymnophiona
Họ (familia) Caeciliidae
Chi (genus) Parvicaecilia
Taylor, 1968
Các loài

Xem trong bài.

Parvicaecilia là một chi động vật lưỡng cư trong họ Caeciliidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 2 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1] Chúng đều được tìm thấy ở Colombia.

  • Parvicaecilia nicefori (Barbour, 1924)
  • Parvicaecilia pricei (Dunn, 1944)
  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Taylor, 1968: The Caecilians of the World: A Taxonomic Review. Lawrence, University of Kansas Press.
  • “Amphibian Species of the World 5.3 - Caeciliidae”. Truy cập ngày 24 tháng 6 năm 2009. 
  • Tham khảo Animal Diversity Web : Parvicaecilia (tiếng Anh)
  • Parvicaecilia tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
13065-parvicaecilia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)