User Tools

Site Tools


13070-pashtshenkoa-clypeatus-la-gi

Pashtshenkoa clypeatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pashtshenkoa
Loài (species) P. clypeatus
Danh pháp hai phần
Pashtshenkoa clypeatus
Becker, 1915

Pashtshenkoa clypeatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pashtshenkoa clypeatus được Becker miêu tả năm 1915.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pashtshenkoa clypeatus tại Wikispecies
13070-pashtshenkoa-clypeatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)