User Tools

Site Tools


13071-pashtshenkoa-kaszabi-la-gi

Pashtshenkoa kaszabi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pashtshenkoa
Loài (species) P. kaszabi
Danh pháp hai phần
Pashtshenkoa kaszabi
Lehr, 1975

Pashtshenkoa kaszabi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pashtshenkoa kaszabi được Lehr miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pashtshenkoa kaszabi tại Wikispecies
13071-pashtshenkoa-kaszabi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)