User Tools

Site Tools


13072-pashtshenkoa-sanguensis-la-gi

Pashtshenkoa sanguensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pashtshenkoa
Loài (species) P. sanguensis
Danh pháp hai phần
Pashtshenkoa sanguensis
Oldroyd, 1964

Pashtshenkoa sanguensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pashtshenkoa sanguensis được Oldroyd miêu tả năm 1964.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pashtshenkoa sanguensis tại Wikispecies
13072-pashtshenkoa-sanguensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)