User Tools

Site Tools


13073-pashtshenkoa-schistaceus-la-gi

Pashtshenkoa schistaceus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pashtshenkoa
Loài (species) P. schistaceus
Danh pháp hai phần
Pashtshenkoa schistaceus
Becker, 1908

Pashtshenkoa schistaceus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pashtshenkoa schistaceus được Becker miêu tả năm 1908.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pashtshenkoa schistaceus tại Wikispecies
13073-pashtshenkoa-schistaceus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)