User Tools

Site Tools


13079-passa-quatro-la-gi

Passa Quatro là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 276,568 km², dân số năm 2007 là 15285 người, mật độ 57,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13079-passa-quatro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)