User Tools

Site Tools


13081-passa-tempo-la-gi

Passa Tempo là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 429,444 km², dân số năm 2007 là 8494 người, mật độ 20,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13081-passa-tempo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)