User Tools

Site Tools


13088-passo-de-torres-la-gi

Passo de Torres là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 95,054 km², dân số năm 2007 là 5313 người, mật độ 59,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13088-passo-de-torres-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)