User Tools

Site Tools


13106-pato-branco-la-gi

Pato Branco là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 539,4 km², dân số năm 2007 là 69903 người, mật độ 129,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13106-pato-branco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)