User Tools

Site Tools


13130-paulo-frontin-la-gi

Paulo Frontin là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 369,21 km², dân số năm 2007 là 7327 người, mật độ 19,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13130-paulo-frontin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)