User Tools

Site Tools


13163-peabiru-la-gi

Peabiru là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 469,495 km², dân số năm 2007 là 13371 người, mật độ 27,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13163-peabiru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)