User Tools

Site Tools


13185-pedralva-la-gi

Pedralva là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 217,298 km², dân số năm 2007 là 11184 người, mật độ 58,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13185-pedralva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)