User Tools

Site Tools


13211-pegesimallus-albidipennis-la-gi

Pegesimallus albidipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. albidipennis
Danh pháp hai phần
Pegesimallus albidipennis
Loew, 1858

Pegesimallus albidipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus albidipennis được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus albidipennis tại Wikispecies
13211-pegesimallus-albidipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)