User Tools

Site Tools


13212-pegesimallus-angusticornis-la-gi

Pegesimallus angusticornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. angusticornis
Danh pháp hai phần
Pegesimallus angusticornis
Ricardo, 1925

Pegesimallus angusticornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus angusticornis được Ricardo miêu tả năm 1925.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus angusticornis tại Wikispecies
13212-pegesimallus-angusticornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)