User Tools

Site Tools


13216-pegesimallus-bicolor-la-gi

Pegesimallus bicolor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. bicolor
Danh pháp hai phần
Pegesimallus bicolor
Loew, 1858

Pegesimallus bicolor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus bicolor được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus bicolor tại Wikispecies
13216-pegesimallus-bicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)