User Tools

Site Tools


13221-pegesimallus-fulvipennis-la-gi

Pegesimallus fulvipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. fulvipennis
Danh pháp hai phần
Pegesimallus fulvipennis
Bromley, 1936

Pegesimallus fulvipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus fulvipennis được Bromley miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus fulvipennis tại Wikispecies
13221-pegesimallus-fulvipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)