User Tools

Site Tools


13223-pegesimallus-isanicus-la-gi

Pegesimallus isanicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. isanicus
Danh pháp hai phần
Pegesimallus isanicus
Tomosovic, 2005

Pegesimallus isanicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus isanicus được Tomosovic miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus isanicus tại Wikispecies
13223-pegesimallus-isanicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)