User Tools

Site Tools


13225-pegesimallus-limbatus-la-gi

Pegesimallus limbatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. limbatus
Danh pháp hai phần
Pegesimallus limbatus
Oldroyd, 1960

Pegesimallus limbatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus limbatus được Oldroyd miêu tả năm 1960.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus limbatus tại Wikispecies
13225-pegesimallus-limbatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)