User Tools

Site Tools


13228-pegesimallus-medius-la-gi

Pegesimallus medius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. medius
Danh pháp hai phần
Pegesimallus medius
Oldroyd, 1960

Pegesimallus medius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus medius được Oldroyd miêu tả năm 1960.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus medius tại Wikispecies
13228-pegesimallus-medius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)