User Tools

Site Tools


13229-pegesimallus-mesasiaticus-la-gi

Pegesimallus mesasiaticus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. mesasiaticus
Danh pháp hai phần
Pegesimallus mesasiaticus
Lehr, 1958

Pegesimallus mesasiaticus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus mesasiaticus được Lehr miêu tả năm 1958. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus mesasiaticus tại Wikispecies
13229-pegesimallus-mesasiaticus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)