User Tools

Site Tools


13230-pegesimallus-moerens-la-gi

Pegesimallus moerens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. moerens
Danh pháp hai phần
Pegesimallus moerens
Wiedemann, 1828

Pegesimallus moerens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus moerens được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus moerens tại Wikispecies
13230-pegesimallus-moerens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)