User Tools

Site Tools


13231-pegesimallus-munroi-la-gi

Pegesimallus munroi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. munroi
Danh pháp hai phần
Pegesimallus munroi
Bromley, 1936

Pegesimallus munroi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus munroi được Bromley miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus munroi tại Wikispecies
13231-pegesimallus-munroi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)