User Tools

Site Tools


13232-pegesimallus-niger-la-gi

Pegesimallus niger
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. niger
Danh pháp hai phần
Pegesimallus niger
Bromley, 1936

Pegesimallus niger là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus niger được Bromley miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus niger tại Wikispecies
13232-pegesimallus-niger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)