User Tools

Site Tools


13233-pegesimallus-oldroydi-la-gi

Pegesimallus oldroydi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. oldroydi
Danh pháp hai phần
Pegesimallus oldroydi
Londt, 1980

Pegesimallus oldroydi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus oldroydi được Londt miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus oldroydi tại Wikispecies
13233-pegesimallus-oldroydi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)