User Tools

Site Tools


13234-pegesimallus-oralis-la-gi

Pegesimallus oralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. oralis
Danh pháp hai phần
Pegesimallus oralis
Wulp, 1884

Pegesimallus oralis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus oralis được Wulp miêu tả năm 1884.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus oralis tại Wikispecies
13234-pegesimallus-oralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)