User Tools

Site Tools


13236-pegesimallus-pedunculatus-la-gi

Pegesimallus pedunculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. pedunculatus
Danh pháp hai phần
Pegesimallus pedunculatus
Loew, 1858

Pegesimallus pedunculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus pedunculatus được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus pedunculatus tại Wikispecies
13236-pegesimallus-pedunculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)