User Tools

Site Tools


13238-pegesimallus-polygramma-la-gi

Pegesimallus polygramma
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. polygramma
Danh pháp hai phần
Pegesimallus polygramma
Speiser, 1924

Pegesimallus polygramma là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus polygramma được Speiser miêu tả năm 1924.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus polygramma tại Wikispecies
13238-pegesimallus-polygramma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)