User Tools

Site Tools


13239-pegesimallus-pulchriventris-la-gi

Pegesimallus pulchriventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. pulchriventris
Danh pháp hai phần
Pegesimallus pulchriventris
Loew, 1858

Pegesimallus pulchriventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus pulchriventris được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus pulchriventris tại Wikispecies
13239-pegesimallus-pulchriventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)