User Tools

Site Tools


13240-pegesimallus-rubrifemoratus-la-gi

Pegesimallus rubrifemoratus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. rubrifemoratus
Danh pháp hai phần
Pegesimallus rubrifemoratus
Bromley, 1935

Pegesimallus rubrifemoratus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus rubrifemoratus được Bromley miêu tả năm 1935.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus rubrifemoratus tại Wikispecies
13240-pegesimallus-rubrifemoratus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)