User Tools

Site Tools


13241-pegesimallus-rufus-la-gi

Pegesimallus rufus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. rufus
Danh pháp hai phần
Pegesimallus rufus
Bromley, 1936

Pegesimallus rufus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus rufus được Bromley miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus rufus tại Wikispecies
13241-pegesimallus-rufus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)