User Tools

Site Tools


13243-pegesimallus-silaceus-la-gi

Pegesimallus silaceus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. silaceus
Danh pháp hai phần
Pegesimallus silaceus
Hermann, 1907

Pegesimallus silaceus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus silaceus được Hermann miêu tả năm 1907.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus silaceus tại Wikispecies
13243-pegesimallus-silaceus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)