User Tools

Site Tools


13245-pegesimallus-teratodes-la-gi

Pegesimallus teratodes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pegesimallus
Loài (species) P. teratodes
Danh pháp hai phần
Pegesimallus teratodes
Hermann, 1906

Pegesimallus teratodes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pegesimallus teratodes được Hermann miêu tả năm 1906.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pegesimallus teratodes tại Wikispecies
13245-pegesimallus-teratodes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)